Browse By

SABDHA

Sabdha, diambil dari perkataan Sanskrit yang merujuk pada ‘perkataan yang dimanifestasi oleh bunyi atau lisan’.